Energiatodistukset

Energiatodistus vaaditaan lain mukaan silloin, kun myy, rakentaa tai vuokraa taloa.

Teemme energiatodistuksia sekä vanhoihin että uusiin taloihin. Teemme myös energialaskelmia, joita tarvitaan, jotta voi saada ARA:n energia-avustusta.

ARA:n energia-avustusta voi saada monenlaisiin energiaremontteihin, kuten esimerkiksi vaihdettaessa vanha öljylämmitys kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Energia-avustusta voivat saada sekä omikotitalojen omistajat että taloyhtiöt.

Energiatodistus sisältää teoreettisia laskelmia siitä, kuinka paljon energiaa talo kuluttaa standardikulutuksella, mutta se kertoo myös, mikä todellinen energiankulutus on omistajan mukaan ollut sillä hetkellä, kun energiatodistus tehtiin. Todellinen energiankulutus voi vaihdella paljonkin riippuen siitä, kuinka monta asukasta talossa on ja minkälaiset energiankulutustottumukset heillä on. Talolle annetaan myös energialuokka (A-G), joista A on kaikkein ympäristöystävällisin. Erilaiset energiamuodot painotetaan eri arvoilla riippuen siitä, kuinka ympäristöystävällisiä ne ovat, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaukolämmöllä saa paremman kertoimen kuin suoralla sähkölammityksellä, vaikka energiankulutus (kWh) olisikin sama.

Kun energiatodistus tehdään olemassa oleville rakennuksille, annetaan samalla myös vinkkejä toimenpiteistä, joita tekemällä energiankulutusta voidaan vähentää.