Levykuormituskokeet

Haluatko tietää, onko perustuksesi riittävän kestävä?

Teemme levykuormituskokeita, jotka näyttävät, kuinka monta megapascalia (MPa) perustus kestää. Levykuormituskokeita voi tehdä kaikille perustuksille, kuten esimerkiksi omakotitalojen, teollisuusrakennusten, julkisen sektorin rakennusten, teiden ja tuulivoimaloiden perustuksille.

Levykuormituskokeet tehdään modernilla varustuksella, niin kutsutulla "yhden kellon" metodilla. Kokeen suorittamista varten tarvitaan aina vastapaino, esimerkiksi kaivinkone. Levy painetaan maahan kaivinkonetta vasten aina 6 tonniin asti ja joka tonnin kohdalla lukema otetaan ylös. Tulokseksi saadaan kantavuus E1. Sen jälkeen paino vapautetaan ja sama tehdään uudestaan, jolloin saadaan kantavuus E2. Näiden tulosten avulla lasketaan E2/E1. Esimerkiksi omakotitaloille on usein vaatimuksena, että E1 on vähintään 50 MPa ja että E2/E1 < 2,2.