Energicertifikat

Energicertifikat krävs enligt lag när man säljer, bygger eller hyr ut hus.

Vi utför energicertifikat till gamla och nya hus. Vi räknar också energiberäkningar som krävs för att få ARA:s energiunderstöd.

ARA:s energiunderstöd kan fås för många olika energiremonter, exempelvis om man byter ut den gamla oljeuppvärmningen till fjärrvärme, jordvärme eller luft-vatten-värmepump. Energiunderstödet kan fås för privata egnahemshusägare eller husbolag.

Energicertifikatet innehåller teoretiska beräkningar, på hur mycket energi huset förbrukar under standardanvändning, men det framgår också hur mycket den verkliga energiförbrukningen har varit enligt ägaren vid tidpunkten då energicertifikatet görs. Den verkliga energiförbrukningen kan variera mycket beroende på hur många som bor i huset och hurdana energiförbrukningsvanor de har. Huset erhåller också en energiklass (A-G), varav A är den mest miljövänliga. Olika energiformer viktas med olika värden beroende på hur miljövänliga de är, vilket betyder till exempel att man får en bättre energivikt om man har fjärrvärme istället för direkt el-uppvärmning fast energiförbrukningen (kWh) är densamma.

När energicertifikat görs till befintliga byggnader, så får man också råd på olika åtgärder, som kan utföras för att minska på energiförbrukningen.