Grundundersökning

De flesta kommuner har krav på att man måste ha en grundundersökningsrapport för att få bygga. Det finns två alternativ för att göra en husgrund: pålning eller massabyte. För att få reda på vilket som löns, så måste man göra en grundundersökning.

Vi utför grundundersökningar, och med hjälp av dem kan du välja det bästa och billigaste sättet att göra en grund för just ditt byggprojekt. D.v.s. att vi gör en grundundersökningsrapport, där vi ger en rekommendation om man borde påla eller göra massabyte på ditt projekt.

Man borrar alltid många hål vid varje grundundersökning, på platsen där man har tänkt bygga, för att ta reda på hur långt det är till berg eller fast morän.