Mätning av bostadsytor

Vid bostadsaffärer är det viktigt att den rätta bostadsytan marknadsförs. Speciellt i äldre bostadshus kan bostadsytan vara felaktig p. g. a. ombyggnader, fel i ritningarna eller så har standarder ändrats genom åren.

Vi utför mätningar av bostadsytor enligt standarden SFS 5139 (RT 12-11055). Vi mäter med noggrann laserutrustning och måttband varefter bostadsytan beräknas utifrån mätresultatet. Gamla ritningar är inte nödvändiga för en kontrollmätning.