Skivbelastningsprov

Vill du veta om din grund är tillräckligt hållbar?

Vi utför skivbelastningsprov, som visar, hur mycket megapascal (MPa) grunden håller. Man kan göra dessa prov till alla grunder, som egnahemshus, industrifastigheter, offentliga sektorns byggnader, vägar och vindkraftverk.

Skivbelastningsproven utförs med modern utrustning, den så kallade "en klocka" metoden. För att utföra provet, behöver man alltid en motvikt, exempelvis en grävmaskin. Man provtrycker plattan på marken emot grävmaskinen upp till 6 ton och skriver upp resultatet för varje ton. Resultatet man får är bärighet E1. Därefter släpper man på trycket och gör samma procedur på nytt och får resultatet bärighet E2. Med hjälp av dessa resultat kan man räkna ut E2/E1. Exempelvis brukar egnahemshus ha ett krav på att bärighet E1 skall vara minst 50 MPa samt att E2/E1 < 2,2.