Energibesiktning

Behöver ditt företag en energibesiktning? Vi kan utföra det till alla företag!

Vid energibesiktningen utreds och analyseras synobjektets energianvändning och energisparpotential och presenteras besparingsåtgärder, lönsamhetsberäkningar och effekter på utsläppen av CO2. Med hjälp av energibesiktningen utreds också möjligheterna att använda förnybara energikällor.

Alla stora företag måste utföra en energibesiktning. Företag med fler än 250 anställda eller med en årlig omsättning på över 50 miljoner euro och en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro betraktas som ett stort företag, oavsett bransch.